Organizing committee

Honorary President

Shogo SASAKI

President (ISG)

Shunichi KATO

President (SOMED)

Shigeru KAMIYA

Executive Advisor

Hiroharu MATSUDA

Advisory Board

Shogo SASAKI

 

Bunsaku SAKAKIBARA

 

Kimitoshi NODA

 

Ichiro KITASATO

 

Ippei FUJIMORI

 

Rintaro NAKAYA

 

Touru MASAOKA

 

Yoshihisa KODERA

 

Hidetoshi INOKO

International Advisory Board  
ISG

Philip B. CARTER (USA)

 

Peter J. HEIDT (Netherland)

 

Elisabeth L. NORIN (Sweden)

 

Leda Q. VIEIRA (Brazil)

SOMED

Eugenia BEZIRTZOGLOU (Greek)

 

Gianfranco DONELLI (Italy)

 

Marika MIKELSAAR (P Estonia)

 

Boris SHENDEROV (Russia)

Local Organizing Committee

Takashi ASHIDA

 

Kiyoshi ANDO

 

Tatsuo ICHINOHE

 

Kikuji ITO

 

Masahiro IMAMURA

 

Yutaka UNO

 

Toshifumi OKUSA

 

Noboru OKAMURA

 

Kuniyasu OCHIAI

 

Akihisa KANAMARU

 

Shuichi KIMURA

 

Yasuhiro KOGA

 

Michio KOMAI

 

Hiroyuki KOYAMA

 

Atsushi TAKAGI

 

Satoshi TAKAHASHI

 

Shinichi TAKAHASHI

 

Motomichi TAKAHASHI

 

Naoki TAKETOMO

 

Haruhiko TAGUCHI

 

Seiki TAZUME

 

Kazuo TANAKA

 

Ryuichiro TANAKA

 

Shuichi TANIGUCHI

 

Tomoki NAOE

 

Akira NISHIZONO

 

Norizo HASHIMOTO

 

Toshihumi HIBI

 

Haruhisa HIRATA

 

Fujiyoshi MATSUBARA

 

Hiromasa YABE

 

Hiroyuki YAMAGUCHI

 

Hideki YAMAMURA

 

Fumiaki YOSHIBA